GeborenKennelCombinatie
Geb. datum:
30-12-2020

2 reuen
   &
2 teven
O Wata Tsu Mi
Geen pups beschikbaar
Koji Katana go Shunyou Kensha Nozomashii Mirai go Kuroakasou
Inishie No Ranshuu Go
Bangaichisou
Yumiko No Sumiko Go
O Wata Tsu Mi
Geb. datum:
27-12-2020

2 reuen
   &
2 teven
Of the Willow Tay
Geen pups beschikbaar
Koji Katana go Shunyou Kensha Nozomashii Mirai go Kuroakasou
Raiden
of the Willow Tay
Kokoroyoi
of the Willow Tay
Geb. datum:
05-12-2020

3 reuen

Yoru no Hime
Geen pups beschikbaar

Jack Sparrow de LEmpire des Samourais Aimi of the Queen of Shiba
Inishie No Ranshuu Go
Bangaichisou
Kalahari Queen
Incipita Vita
Geb. datum:
22-11-2020

4 reuen
Mara-shimas
Geen pups beschikbaar
Genseiko Of Tai Yuan Taiwan3 Nozomashii Mirai go Kuroakasou
Genseiko
Of Tai Yuan-Taiwan
Inishie No Kangetsu
Go
Bangaichisou
Geb. datum:
03-11-2020

1 teef

Senshi No Hime
Geen pups beschikbaar

Jack Sparrow de LEmpire des Samourais Aimi of the Queen of Shiba
Magic Touch
Incipita Vita
Kuro Gitsune Toshi
Geb. datum:
19-10-2020

1 reu
   &
2 teven
Yoru No Hime
Geen pups beschikbaar
Koji Katana go Shunyou Kensha Nozomashii Mirai go Kuroakasou
Seto No Koujin Go
Sanuki Mizumotosou
Shoueime
Of Tai Yuan-Taiwan
Geb. datum:
09-10-2020

1 reu
Mara-shimas
Geen pups beschikbaar
Koji Katana go Shunyou Kensha Nozomashii Mirai go Kuroakasou
Seto No Koujin Go
Sanuki Mizumotosou
Mara-shimas
Tamamizu
Geb. datum:
11-09-2020

2 reuen
   &
2 teven
Of the Willow Tay
Geen pups beschikbaar
Koji Katana go Shunyou Kensha Nozomashii Mirai go Kuroakasou
Inishie No Ranshuu Go
Bangaichisou
Chikara
of the Willow Tay
Geb. datum:
20-07-2020

2 teven
Mara-shimas
Geen pups beschikbaar
Koji Katana go Shunyou Kensha Nozomashii Mirai go Kuroakasou
Seto No Koujin Go
Sanuki Mizumotosou
Tora No Tsumugi Go
Bangaichisou
Geb. datum:
07-07-2020

1 reu
   &
3 teven
Saba Youkos
Geen pups beschikbaar
Koji Katana go Shunyou Kensha Nozomashii Mirai go Kuroakasou
Houri No Tokihoki Go
Sapporo Kagasou
Mara-shimas
Benizakura
Geb. datum:
17-06-2020

2 reuen
   &
2 teven
O Wata Tsu Mi
Geen pups beschikbaar
Koji Katana go Shunyou Kensha Nozomashii Mirai go Kuroakasou
Inishie No Ranshuu Go
Bangaichisou
Terra Astreya
Kumikosayuri
Geb. datum:
15-05-2020

1 reu
   &
2 teven
Go Okami No Tsuki
Geen pups beschikbaar
Koji Katana go Shunyou Kensha Nozomashii Mirai go Kuroakasou
Magic Touch
Incipita Vita
Daiyuna
v. Xirana Kensha
Geb. datum:
03-05-2020

1 reu
   &
3 teven
Yumikoshima
Geen pups beschikbaar
Koji Katana go Shunyou Kensha Nozomashii Mirai go Kuroakasou
Kuukai Go
Etchuu Akanesou
Shizen No Tamashii
Egao No Mahou
Geb. datum:
03-04-2020

2 reuen
   &
2 teven
O Wata Tsu Mi
Geen pups beschikbaar
Koji Katana go Shunyou Kensha Nozomashii Mirai go Kuroakasou
Inishie No Ranshuu Go
Bangaichisou
Mara-Shimas Masami
Geb. datum:
01-04-2020

2 reuen
   &
2 teven

De L’Hilaritè
Geen pups beschikbaar

Jack Sparrow de LEmpire des Samourais Aimi of the Queen of Shiba
Foxy Bee
Never Say Never Bowie
Dar Chingiza
Radiant Beauty
Geb. datum:
23-03-2020

3 reuen
   &
1 teef

Saba Youkos
Geen pups beschikbaar

Jack Sparrow de LEmpire des Samourais Aimi of the Queen of Shiba
Houri No Tokihiko Go
Sapporro Kagasou
Genseikium of
Tai Yuan-Taiwan
Geb. datum:
14-03-2020

3 reuen
   &
1 teef

Of the Queen of Shiba
Geen pups beschikbaar

Jack Sparrow de LEmpire des Samourais Aimi of the Queen of Shiba
Magic Touch
Incipita Vita
Atami of the 
Queen of Shiba
Geb. datum
26-01-2020

3 reuen
   &
1 teef
Yoru no Hime
Geen pups beschikbaar
Jack Sparrow de LEmpire des Samourais Koji Katana go Shunyou Kensha
Jack Sparrow de L'Empire
des Samourais
Yoru no Hime
Lady in Red