PRIVACY STATEMENT VAN NIPPON INU

Dit privacystatement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Nippon Inu verwerkt van haar leden en andere geïnteresseerden. Indien u lid wordt van Nippon Inu inschrijft voor een evenement of om een andere reden persoonsgegevens aan de Nippon Inu verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. 
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. De laatste wijziging was op 23-05-2018.

Welke gegevens verwerkt Nippon Inu en voor welk doel:

Lidmaatschap
In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) Voor- en achternaam; b) adresgegevens; c) geslacht; d) interesse/houden van specifiek ras(sen); e) telefoonnummer; f) e-mailadres; g) bankrekeningnummer. 
Nippon Inu verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging hiervan, voor verzending van het clubmagazine en voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie;

- Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Nippon Inu. Uw rekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen;

- Van elk aspirant lid worden naam, adresgegevens en het ras gepubliceerd in het clubmagazine wat volgt op het kwartaal waarin men lid geworden is, ten behoeve van de bezwaarperiode; 

- Uw naam wordt doorgegeven aan de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, ten behoeve van de ledenafdracht;

- Nippon Inu gebruikt uw informatie over de rassen die u heeft of interesse in heeft, om u gericht hierover te kunnen informeren en van diensten en activiteiten op de hoogte te houden.

Inschrijven evenementen
Afhankelijk om welk evenement het handelt worden aan u bij inschrijving om de volgende gegevens gevraagd: a) adresgegevens; b) telefoonnummer; c) e-mailadres; d) gegevens van de ingeschreven hond e)bankrekeningnummer. 
Nippon Inu verwerkt de hierboven genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

- Uw e-mailadres en telefoonnummer gebruiken wij voor verstrekking van informatie aangaande het evenement;

- De gegevens van de hond en uw naam gebruikt Nippon Inu voor de opmaak van de catalogus of startlijst van de familiedag keuring, coursingdag of ander evenement;

- De gegevens van de hond, uw naam en adresgegevens worden gebruikt voor de uitslagen van onze kampioensclubmatch die naar de Raad van Beheer worden gestuurd ten behoeve van de uitreiking van kampioenschapspunten en worden gebruikt om eventuele deelname aan de Hond van het Jaar Show aan te vragen;

- Nippon Inu publiceert de uitslagen van haar Kampioens Clubmatch en sommige andere wedstrijden/evenementen op haar website, de gegevens van de hond en de naam van de eigenaar worden hierbij vermeld.

Herplaatsing
Bij een opdracht tot het openbaar maken van een herplaatser en/of het doorverwijzen van geïnteresseerden gebruiken wij uw mailadres en/of telefoonnummer.

Nieuwsbrief 
Uitsluitend indien u daar toestemming voor heeft gegeven middels het aanvragen daarvan, gebruikt Nippon Inu uw naam en e-mailadres om u de nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Nippon Inu toe te sturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Inloggen website
Voor het inloggen op het leden deel van de website vragen wij niet meer gegevens dan nuttig en noodzakelijk zijn voor het nastreven van ons en naar wij aannemen hun doel: een optimaal bereikbare, toegankelijke, bruikbare en veilige community. De informatie stelt ons in staat om contact met u op te nemen wanneer u zich registreert als gebruiker van de site en bestaat uit: uw naam, gebruikersnaam, e-mailadres en uw wachtwoord.

Bewaartermijnen 
- Lidmaatschap: Nippon Inu verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap;

- Nieuwsbrief en inloggen website: na het uitschrijven van de nieuwsbrief of het beëindigen van uw ledenaccount op de website worden uw gegevens bij aanvang van een nieuw verenigingsjaar verwijderd;

- Inschrijving evenementen: Nippon Inu bewaart uw gegevens niet langer dan dat strikt noodzakelijk is voor de afhandeling van het evenement.

Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijnen zal Nippon Inu de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren tenzij zij op grond van de wet verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren of het gegevens betreffen van personen die niet voldaan hebben aan de voorwaarden en regelgeving van de vereniging. In deze laatste gevallen zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Nippon Inu passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Nippon Inu gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Nippon Inu. Met deze verwerkers heeft Nippon Inu een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en deze privacyverklaring na te leven. Via de het secretariaat (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nippon Inu. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Nippon Inu wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIE STATEMENT VAN NIPPON INU

Wij willen graag dat u onze website zo goed mogelijk kunt gebruiken. Daarvoor plaatsen we cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Zo werkt het leden deel van de website bijvoorbeeld met cookies: een cookie beoordeelt of u bent ingelogd en herkent u als dezelfde gebruiker als u naar een andere pagina binnen onze website gaat, zodat u ingelogd blijft. En door een cookie op uw computer te plaatsen kunnen wij uw gebruikersnaam onthouden. U logt de volgende keer dan sneller in. Ook de webshop binnen onze website plaatst cookies om te onthouden wat er in uw winkelmandje zit. We slaan natuurlijk nooit wachtwoorden of privégegevens op.