Voor alle leden van NIPPON INU die een nest willen fokken, geldt dat de combinatie reu en teef ten tijde van de dekking dient te voldoen aan het Verenigings Fok Reglement van het betreffende ras, dat is vastgesteld en goedgekeurd op de Algemene Leden Vergadering. Clubfokkers dienen dek- en geboortemelding te doen als er een dekking of geboorte heeft plaatsgevonden.

Bij een rashond in Nederland hoort een stamboom en een registratiebewijs, maar hoe komt u daaraan? Op deze pagina vindt u alle informatie over de verschillende stappen die u moet doen voor de aanvraag van stambomen voor uw nest pups.

De welzijnsregels van het Basis Reglement Welzijn en Gezondheid staan als volgt beschreven in het Kynologisch Reglement.

PROCEDURE RAAD VAN BEHEER

Vanaf 1 juni 2014 krijgen alle rashondenpups een verplicht DNA-afstammingsbewijs. 
Van alle rashondenpups en hun ouders wordt daarvoor DNA afgenomen. 
Het DNA wordt ook bewaard voor gezondheidsonderzoeken. Dat is goed nieuws voor pupkopers en rashondenfokkers.
Zo is zeker dat de opgegeven ouders ook echt de ouders zijn, maar kan ook veel gerichter gewerkt worden aan het verbeteren van de gezondheid van rashonden.
De ingangsdatum van de verplichte DNA-afname en –afstammingscontrole is 1 juni 2014. Dit betekent dat bij alle dekkingen op of na 1 juni 2014 de verplichting geldt.

UC Davis heeft in samenwerking met Veterinary Genetics Laboratory een diversiteitstest voor onze rassen ontwikkeld die de genetische diversiteit van het ras en per individu kan bepalen. Deze test is nuttig voor fokkers die de genetische diversiteit in hun ras willen behouden en op de lange termijn vergroten om de gezondheid van het ras te borgen.

Het Popular Sire Syndrome is het probleem wat zich voordoet als fokkers en masse en soms zelfs in korte tijd allemaal hun teef door dezelfde reu laten dekken. Populaire reuen worden veelvuldig gebruikt, terwijl er genoeg andere reuen zijn die helemaal niet worden gebruikt. Het nadeel hiervan is dat dan de diversiteit in een populatie geheel verloren gaat, wat er voor zorgt dat er allerlei aandoeningen de kop opsteken.

BIJ MINDER DAN 50 NIET VERWANTE FOKDIEREN IS EEN RAS VEROORDEELD TOT UITSTERVEN
Om te voorkomen dat er te veel genetische variatie verloren gaat, moet de populatiegrootte minimaal een bepaalde waarde hebben. Deze effectieve populatiegrootte moet minimaal 50 zijn.
Dat wil zeggen dat tenminste 50 dieren zich daadwerkelijk voortplanten, willekeurig met elkaar paren en daarmee de erfelijke basis dragen van de populatie.
Om een ras gezond te houden zal het aantal fokdieren meer dan 200 moeten blijven.

Als u fokt en de pups worden vanaf 1 april 2013 in Nederland geboren, dan worden de pups door de Raad van Beheer gechipt voordat deze 7 weken oud zijn. Ook moet u de pups registreren bij een aangewezen databank voordat deze 8 weken oud zijn.

Als u een rashond importeert uit het buitenland, geldt een aparte procedure voor inschrijving in de Nederlandse stamboekhouding. 

Hieronder treft u de digitale versie aan van het boek 'Het fokken van rashonden, omgaan met verwantschap en inteelt'.