De welzijnsregels van het Basis Reglement Welzijn en Gezondheid staan als volgt beschreven in het Kynologisch Reglement.

Hoofdstuk VIII Fokkerij en Gezondheid
Titel 1 Basisreglement Welzijn en Gezondheid


Artikel VIII.1

1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden
heeft bereikt.
2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag
waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag
waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.
4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is
geboren.
5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van ten minste 12 maanden zit.

Artikel VIII.2
Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar
zoon of haar kleinzoon.


Artikel VIII.3
Hij die op het tijdstip van dekking eigenaar was van de teef en die teef in strijd met de
bepalingen van artikel VIII.1 of VIII.2 heeft laten dekken dan wel niet heeft voorkomen
dat die teef in strijd met die bepalingen werd gedekt, maakt zich schuldig aan een
strafbaar feit als bedoeld in artikel I.4 en artikel VI.23B, en kan worden gestraft
overeenkomstig het gestelde in artikel VI.24.


Artikel VIII.4
1. Het feit dat pups zijn geboren als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden
in strijd met het gestelde in artikel VIII.1, staat opname in de Nederlandse
stamboekhouding niet in de weg.
2. Voor pups die in Nederland zijn geboren als gevolg van een dekking die heeft
plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel VIII.2, wordt de opname in de
Nederlandse stamboekhouding geweigerd


Controle Regels Inteeltbeperking

De regels voor inteeltbeperking worden direkt bij de dekaangifte gecontroleerd. De fokker ontvangt bericht indien de dekaangifte niet voldoet. Er worden geen stambomen afgegeven voor het te verwachten nest.
 
Controle welzijnsregels
De welzijnsregels worden gecontroleerd na het insturen van de geboorteaangifte van het nest.
 
Bij beoordeling van de regels worden ook de feiten die stammen uit de periode voor de invoering van het reglement meegenomen. Bijvoorbeeld: de nesten van voor de invoering van de nieuwe regels tellen ook mee bij de beoordeling van artikel VIII.1.6.


Indien het nest wel voldoet aan de regels van het Basis Reglement Welzijn en Gezondheid  zal de aanvraagprocedure gewoon verder gaan en zal de fokker geen bericht  ontvangen.

Als het nest niet voldoet aan de regels van het Basis Reglement Welzijn en Gezondheid  zal de aanvraagprocedure ook gewoon doorgaan en zullen er uiteindelijk stambomen voor het nest afgegeven worden. 
Omdat de regels van het KR overtreden zijn zal dit voorgelegd worden aan het Tuchtcollege van de Kynologie. Hierover zal de fokker via de Raad van Beheer een bericht ontvangen. Vervolgens zal het Tuchtcollege de kwestie beoordelen en een uitspraak doen over de sancties.
De mogelijke sancties staan beschreven in artikel VI.25 van het Kynologisch Reglement