Hieronder treft u de digitale versie aan van het boek 'Het fokken van rashonden, omgaan met verwantschap en inteelt'.

Het boek beschrijft de kennis van dit moment over de fokkerij van dieren en in het bijzonder die over het fokken met rashonden. Het boek gaat vooral in op de effecten van verwantschap en inteelt en het verminderen van de kans op erfelijke aandoeningen. Het boek is vooral geschreven voor bestuursleden van rasverenigingen en voor leden van foktechnische commissies. Hiermee kunnen zij binnen hun vereniging samen met de fokkers maatregelen treffen die nodig zijn om tot gezonde rashondenpups te komen. De weg daartoe is en blijft moeilijk. Met dit boek en het gebruik van de software zijn er voldoende handvatten om een beleid te vormen voor het verantwoord fokken van rashonden.

Er is een gedrukte versie van het boek 'Fokken van rashonden' beschikbaar die u kunt aanschaffen via de webwinkel van de Raad van Beheer.

pdfDocument niet leesbaar? Download PDF