Bij een rashond in Nederland hoort een stamboom en een registratiebewijs, maar hoe komt u daaraan? Op deze pagina vindt u alle informatie over de verschillende stappen die u moet doen voor de aanvraag van stambomen voor uw nest pups.

dekaangifte
Van de dekking van uw hond moet u als fokker, eigenaar van de teef, aangifte doen bij de Raad van Beheer. U kunt dit op twee manieren doen: online, door in te loggen in uw account, of door het formulier ‘dekaangifte’ te downloaden, in te vullen en op te sturen.

Let op: het dekaangifteformulier dient binnen 21 dagen door de Raad van Beheer ontvangen te zijn. Dus niet pas na 21 dagen insturen per post! Latere ontvangst betekent extra administratiekosten.

Alleen in Nederland woonachtige fokkers mogen een dek- en geboorteaangifte doen.

Doet u de dekaangifte online, dan ontvangt u per e-mail een bevestiging en moet u ook de geboorteaangifte via de website doen.
Doet u de dekaangifte met het formulier, dan ontvangt van de Raad van Beheer:

  • Een bevestiging van de dekaangifte met informatie zoals die bij de Raad van Beheer bekend is.
  • Een geboorteformulier dat u na de geboorte van de pups verder invult en naar hen terugstuurt.

Heeft u dekaangifte gedaan maar is uw teef niet drachtig? Geef dit dan op de website bij uw dekaangiftes aan of stuur het geboorteformulier terug met de opmerking: ‘teef leeg gebleven’. U kunt het formulier niet gebruiken voor een nieuwe dekking. De gestuurde gegevens kunt u controleren. Eventuele correcties en/of aanvullingen kunnen naar de Raad van Beheer gestuurd worden.

Geboorteaangifte
Gefeliciteerd, er zijn pups geboren!

Heeft u online dekaangifte gedaan, dan moet u ook online geboorteaangifte doen. Heeft u een geboorteformulier ontvangen, dan moet u deze invullen en naar de Raad van Beheer terugsturen. Let goed op dat u geen gegevens vergeet in te vullen, dit voorkomt vertraging.

In beide gevallen geldt dat de gegevens binnen 10 dagen na de geboorte bij de Raad van Beheer binnen moeten zijn. Als zij de aangifte niet op tijd ontvangen, kunnen alle volgende stappen vertraging oplopen. Ook brengen zij hiervoor administratiekosten in rekening.

Let op: het geboorteaangifteformulier dient binnen 10 dagen door de Raad van Beheer ontvangen te zijn. Latere ontvangst betekent extra administratiekosten.

Naamgeving pups
De complete naam van een in het Nederlandse Hondenstamboek in te schrijven hond mag maximaal dertig letters beslaan, inclusief de kennelnaam, maar exclusief de spaties tussen de woorden. De spaties tellen dus niet mee.

Fokt u zonder kennelnaam dan mag de naam van de pups maar uit één woord bestaan, dat woord mag niet bestaan uit een samenstelling van woorden die normaal apart worden geschreven, en in een nest mogen die namen niet dezelfde elementen bevatten (wat neer zou komen op een verkapte kennelnaam). Dus niet Blafjantje, Blafpietje en Blafkeesje, maar Jantje, Pietje en Keesje.
Meer informatie over kennelnamen vindt u op op de website van de Raad van Beheer.

Betalen
Na ontvangst van de geboorteaangifte stuurt de Raad van Beheer u een acceptgiro. Ook hier worden alle bekende gegevens weer meegestuurd en kunt u de Raad van Beheer verzoeken om gegevens aan te vullen en/of te corrigeren.

Chippen en DNA afnemen voor afstammingscontrole
Na betaling zal de chipper, in overleg met de fokker, tussen 5 en 8 weken na de geboorte de pups komen chippen en het DNA afnemen voor de afstammingscontrole. Deze termijn is een streef termijn en is ook afhankelijk van hoe snel u de betaling gedaan heeft. Door omstandigheden kan hiervan afgeweken worden.

Om te zorgen dat de buitendienstmedewerker snel aan de slag kan, kunt u vast de volgende formulieren klaarleggen:

  • Stamboom van de moederhond;
  • Lidmaatschapskaart van de rasvereniging; 

De chipper neemt het gedeeltelijk ingevulde aanvraagformulier stambomen mee. Dat formulier wordt volledig ingevuld (o.a. chipnummers, kleuren, eventuele variëteit) en wordt door de fokker ondertekend.
LET OP: Pas op dit moment worden de eerder doorgegeven namen aan een specifieke pup gekoppeld!

De chipper controleert nogmaals alle gegevens en neemt het ingevulde aanvraagformulier mee naar de Raad van Beheer. De gegevens worden verwerkt en de stambomen worden naar de fokker gestuurd (ca. 8 - 12 weken na de geboorte).

LidmaatschapskaartjeAan fokkers die geen lid zijn van een rasvereniging die de belangen van het ras behartigt, wordt door de Raad van Beheer per nest een toeslag berekend. Als lid van de NIPPON INU kunt u een pasje aanvragen, waardoor u deze toeslag niet hoeft te betalen. Neem hiervoor contact op met het secretariaat.

Chipnummer Raad van Beheer
Alle pups die in Nederland geboren en door de Raad van Beheer geregistreerd en van een chip worden voorzien hebben een chipnummer dat begint met 52814000.

Registratiebewijs
Op de stamboom zal geen naam van de eigenaar meer geprint worden. In plaats daarvan krijgt u een registratiebewijs. Op dit registratiebewijs staan de gegevens van de hond en de gegevens van de huidige eigenaar. Verder is er ruimte voor het invullen van een eventuele nieuwe eigenaar.

Eigendomsoverdracht van fokker naar koper
Van de buitendienstmedewerker heeft u voor iedere pup een ‘aanvraagformulier registratiebewijs’ ontvangen. Op deze formulieren vult u de gegevens in van de nieuwe eigenaren. Let op dat zowel de nieuwe eigenaar als u als fokker een handtekening zet op het formulier.

De eerste registratie is gratis; de Raad van Beheer moet de formulieren dan wel binnen 6 maanden na de geboorte van de pups ontvangen. Als zij de formulieren niet op tijd ontvangen, dan brengen zij hier herregistratiekosten voor in rekening.

Gaat de pup naar het buitenland, dan heeft deze een export pedigree nodig. Hiervoor ontvangt de nieuwe eigenaar een factuur.

De registratiebewijzen worden rechtstreeks naar de nieuwe eigenaren verzonden.

Stambomen en dna-certificaten
De buitendienstmedewerker stuurt het afgenomen DNA naar een laboratorium. Daar controleren ze de afstamming.

Als de afstamming niet klopt of nog niet kan worden bepaald, neemt de Raad van Beheer contact met u op.
Als de afstamming klopt, sturen ze de stambomen en DNA-certificaten naar u toe. U bent er dan verantwoordelijk voor dat deze bij de nieuwe eigenaren komen.