AMERICAN AKITA LAYA

Laya is een teef van 4.5 jaar oud waar een nieuwe eigenaar voor wordt gezocht.


Nu er versoepelingen zijn van de corona maatregelen, hebben ook de ECVO oogartsen besloten voorzichtig de ECVO oogonderzoeken te hervatten, uiteraard wel onder de nodige voorwaarden.

Bij het ECVO screenings onderzoek zal er rekening gehouden moeten worden met de algemeen geldende regels, zoals de uitgebreide hygiënemaatregelen, het 1.5 m afstand bewaren en het beperken van het aantal contacten.
Dit betekent dat het ECVO-oogonderzoek onder voorwaarden zal worden uitgevoerd.
Afhankelijk van de ruimtelijke en personele mogelijkheden van de diverse klinieken, waar het ECVO-onderzoek wordt uitgevoerd, kunnen de beperkende maatregelen en de datum waarop de onderzoeken worden hervat verschillen. De betreffende kliniek zal u van deze coronamaat-regelen en -beperkingen op de hoogte stellen.

U zult begrijpen dat door deze maatregelen het nog niet mogelijk is om het “normale” aantal ECVO-oogonderzoeken uit te voeren. Dit betekent dat we u vragen om kritisch te kijken welk oogonderzoek nodig is en welk oogonderzoek nog kan wachten. Hoe beter we de voorzichtige start laten verlopen, hoe sneller het aantal ECVO-oogonderzoeken weer verhoogd kunnen worden. Want ook de ECVO artsen hopen u zo snel mogelijk weer normaal van dienst te kunnen zijn!

Auteur: Raad van Beheer

DOE MEE AAN ONZE DIGITALE SHOW EN STEUN VZW SHIBA RESCUE (opvang en herplaatsing Japanse rassen) 

RibbonAltijd al eens een keurverslag van uw hond gewild, maar is het er nog nooit van gekomen?
Of mist u als echte show-gower de tentoonstellingen nu alle tentoonstellingen afgelast zijn vanwege het corona virus?
Of wilt u weer op een leuke manier met uw hond aan de slag met een doel?
Doe dan mee aan de digitale show van Nippon Inu!

Keurmeester
Rasspecialiste E. Häkkinen uit Finland zal uw hond beoordelen en elke deelnemer krijgt een verslagje.

Welke honden kunnen meedoen? 
U kunt meedoen met Akita's, American Akita's, Kishu's, Shiba's en Shikoku's met erkende FCI stamboom.
Ook kunnen honden met niet erkende kleuren/vachten deelnemen.

Hoe doet u mee?
Maak een filmpje van uw hond zoals dit op onderstaand voorbeeld filmpje wordt gedaan. Film uw hond van voren en opzij en laat het gangwerk zien.
Zorg dat uw gezicht niet in beeld is, het gaat om de hond! :) Het filmpje mag maximaal 45 seconden lang zijn. 

Dit filmpje kunt u opsturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit kan via een We-transfer of u kunt het filmpje uploaden op YouTube en de link met ons delen.
Schrijf hierbij ook de volgende gegevens:

 • Het stamboeknummer van de hond
 • De volledige stamboomnaam van de hond
 • Hoe oud uw hond is op de dag dat het filmpje opgenomen werd
 • Of uw hond een reu of teef is
 • De naam van de eigenaar
 • Het e-mail adres van de eigenaar

U kunt uw filmpje opsturen tot 31 mei 2020. Op 7 juni 2020 worden de winnaars bekend gemaakt.

Inschrijfgeld en prijzen
Deelnemen kost  € 5,00 per hond. De opbrengst zal ten goede komen aan Shiba Rescue.
Dit is over te maken naar NL45 RABO 0171 5174 58 tnv NIPPON INU te Oss, onder vermelding van de naam van de hond.

De honden worden per ras en leeftijdsklasse gekeurd. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zullen er prijzen beschikbaar worden gesteld.
Er zullen per ras winnaars worden aangewezen, maar ook de beste jongste puppy's, puppy's en veteranen vergeten we niet.

Heeft u nog vragen? Mail ons dan gerust.


In onderstaand filmpje laat een Shiba veteraan van 11.5 jaar oud zien wat de bedoeling is. Meedoen is dus voor alle leeftijden!

Op dit moment wordt er bovenmatig veel gevraagd naar pups, zo ook naar pups van onze rassen. In de zoektocht naar een maatje in huis én de nodige lichaamsbeweging willen veel mensen nu een hond aanschaffen. De Dierenbescherming is bang dat het om impulsaankopen gaat. Hoe gaat het met het nieuwe speelkameraadje als de coronacrisis straks voorbij is?

Hier maakt Nippon Inu zich natuurlijk ook zorgen over, met daarnaast de zorg dat er niet secuur gekeken is of het ras wel een goede match blijkt te zijn. Japanse rassen zijn geen honden voor iedereen, zij horen bij een eigenaar die de eigenschappen heeft om deze rassen goed op te voeden.

Wanneer u erover denkt om een Akita, Shiba, Shikoku aan te schaffen, moet u zich terdege afvragen of u bereid en in staat bent, om ook na corona tijd, zeer veel tijd en aandacht aan de hond te besteden. Heeft u nog vragen, of twijfelt u of u de geschikte baas zult zijn voor een Japanse rashond, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en lees onderstaand artikel zorgvuldig door.

Het Karakter 
De (American) Akita is een opvallende verschijning vanwege zijn grote formaat en zijn vriendelijke gelaatsuitdrukking. De Akita heeft een uitermate sterk en evenwichtig karakter, is moeilijk van zijn stuk te brengen en kent vrijwel geen stress. Dit maakt hem in zekere zin onverstoorbaar. Hij is moedig, waardig, evenwichtig en rustig in huis.
De Shikoku en Shiba zijn een "kleinere uitgave" van de Akita, maar daarom niet meteen makkelijker. Zij hebben een behoorlijke jachtdrift en door hun zelfstandigheid en dominantie zijn zij ook niet automatisch de best luisterende honden. 

Toch is een Japanse hond niet voor iedereen de ideale gezinshond. Ze leren namelijk heel snel en luisteren alleen als hun baas het nodige respect heeft weten te verwerven. Dat een Japanse hond gehoorzaam kan zijn betekent niet dat hij zich onderwerpt. Door zijn zelfstandigheid heeft hij dus een vastberaden baas nodig. De opvoeding van de Akita moet dus duidelijk en consequent gebeuren, met veel geduld. Een (te) harde opvoeding heeft een averechts effect. Met te veel druk van onze kant kan een Japanse hond negatief reageren en bij extreme druk zelfs overgaan tot actief verzet.

Vanwege de corona crisis is het op dit moment niet mogelijk om gezondheidsonderzoeken op erfelijke afwijkingen te laten verrichten.
Fokkers die nog onderzoeken moeten laten doen of moeten herhalen welke volgens onze Verenigings Fok Reglementen verplicht zijn, zullen noodgedwongen moeten wachten om hun teef te laten dekken.
Concessies doen op het gebied van gezondheid is geen optie en wordt door de Raad van Beheer ook afgeraden. Echter kan dit inhouden dat teven bij een volgende loopsheid, als het voor die tijd mogelijk is om de gezondheidsonderzoeken te laten verrichten, te oud zijn om nog te laten dekken volgens de regels van de Raad van Beheer. De maximale leeftijd is op dit moment 96 maanden en 72 maanden voor het eerste nest.

Nippon Inu heeft op 27 maart jongstleden middels een brief aan het bestuur van de Raad van Beheer gevraagd om flexibel om te gaan met de uiterlijke dek leeftijden van de teef als fokkers bij een volgende loopsheid waarbij het mogelijk is om met geldige gezondheidsuitslagen te kunnen fokken, te oud is.  Vandaag kregen wij een brief waarin een bestuursbesluit werd medegedeeld:

"U geeft aan dat het in deze periode belangrijk is om flexibel te zijn met betrekking tot de maximale leeftijd van inzetten van de teef, juist nu er door fokkers besloten kan worden om een loopsheid over te slaan.
De Raad van Beheer wil hier in meegaan en heeft vooruitlopend op de noodzakelijke KR wijzigingen de commissie gezondheid om advies gevraagd. Dat advies meewegende, heeft het bestuur besloten om de maximale leeftijd van de teef te verhogen naar 9 jaar (108 maanden). Rasafhankelijk kan gekeken worden of dit ook overgenomen wordt in het VFR, maar het geeft in ieder geval de rasverenigingen de mogelijkheid om dit over te nemen. Vooruitlopend op de officiële inbedding in het KR wil het bestuur de maatregel eerder in laten gaan. Daarmee gaat het bestuur ervan uit dat dit overeenkomt met de wens die binnen dekynologie leeft."


Dit besluit geeft rasverenigingen de mogelijkheid om - buiten de beslissing om of dit gewijzigd wordt in het VFR van hun ras - dispensatie te geven voor wat betreft de uiterlijke dekleeftijd tot de leeftijd van 9 jaar.
Hiermee is door de Raad van Beheer echter nog niet toegezegd flexibel om te gaan de maximale dekleeftijd voor het eerste nest. Wij houden u hierover op de hoogte.


De coronacrisis heeft op allerlei gebied, privé, werk of hobby, veel impact.
De kynologie heeft te maken met maatregelen, tentoonstellingen, vergaderingen en lezingen zijn in ieder geval afgezegd tot eind mei.
Ook binnen de fokkerij krijgt men te maken met de crisis, er zijn enkele maatregelen genomen.

De meeste dierenartsen stellen niet-spoedeisende diergeneeskundige zorg uit. Zo hebben de ECVO specialisten aangegeven de screeningsonderzoeken tot 1 juni niet uit te voeren. Ook andere praktijken hebben aangegeven niet of minder screeningsonderzoeken uit te voeren (zoals o.a. HD en patella luxatie).
Daarnaast is het mogelijk dat begeleiding van fokdieren niet meer wordt aangeboden (progesteronbepaling).

Aangezien gezondheidsonderzoeken deel uit maken van onze Verenigings Fok Reglementen, kan de komende periode wellicht niet zoals gepland gedekt worden met ouderdieren met geldige gezondheidscertificaten. Het bestuur van de Raad van Beheer adviseert de rasverenigingen om geen concessies te doen wat betreft gezondheidseisen. 
Wij zijn het eens met het feit dat de coronacrisis niet het gevolg mag hebben dat de gezondheid van onze rassen in het geding komt. Fokkers zullen natuurlijk ook aan alle gezondheidseisen willen voldoen om zo gezond mogelijke pups te fokken voor henzelf of pupkopers, maar ook om aan de wettelijke inspanningsverplichting te kunnen voldoen.

Het dekken van een teef zal in sommige gevallen dus uitgesteld moeten worden tot een volgende loopsheid, waardoor er problemen kunnen ontstaan, zoals bijvoorbeeld dat een teef bij een volgende loopsheid te oud is om nog gedekt te kunnen worden.

Nippon Inu heeft om die reden het dringend verzoek gedaan aan het bestuur van de Raad van Beheer om in deze gevallen flexibel om te gaan met de uiterlijke dekleeftijden. 


PROTOCOL BUITENDIENSTMEDEWERKERS

Vooralsnog kiest het bestuur van de Raad van Beheer ervoor om het chippen en identificeren van pups doorgang te laten vinden, maar dan met de nodige veiligheidsmaatregelen.

De chippers komen niet meer naar de fokkers toe, maar de fokkers worden gevraagd om met hun nest naar een locatie in de regio te komen. Tien verschillende kynologenclubs door het land hebben hun locatie hiervoor beschikbaar gesteld.

De werkwijze is als volgt:

 • De buitendienstmedewerker maakt telefonisch een afspraak.
 • De fokker neemt een eigen bench (transportkenneltje) mee, op de locatie zijn ook kenneltjes aanwezig.
 • Pups moeten duidelijk genummerd zijn conform de geboorte-aangifte/gewenste namen. Als de pups niet duidelijk genummerd zijn, zal er alleen rekening mee worden gehouden dat chipnummers en NHSB nummers voor reuen en teven kloppen. 
 • De bench wordt naar binnen gereden door de buitendienstmedewerker, de fokker kan via het raam buiten het gebouw op afstand meekijken (afstandsrichtlijnen RIVM).
 • Pups worden een voor een gechipt en er wordt DNA afgenomen.
 • Er zijn twee buitendienstmedewerkers aanwezig, die elkaar helpen.
 • Als alles is afgerond worden de pups weer in de bench buiten het gebouw gezet.
 • De fokker tekent het nestformulier en krijgt een van de doordrukken van de formulieren.
 • De fokker zet de pups weer in zijn auto.
 • Benodigde administratie (wordt op de bench gelegd): stamboom en registratiebewijs moederhond, bewijs lidmaatschap rasvereniging..
 • De moederhond hoeft niet mee te komen als het DNA van haar al bekend is.
 • Alle overige activiteiten van de buitendienst worden voorlopig opgeschort.

De overheidsrichtlijnen kunnen per dag worden aangepast. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wij hopen dat onze fokkers over enige tijd - in goede gezondheid! - hun fokactiviteiten weer zoals gebruikelijk kunnen voortzetten.bandhuBanduh is een American Akita reu van 9 1/2 jaar oud die met spoed opgevangen moet worden. Safe Haven Rescue wil hem een fijne oude dag gaan geven, maar heeft een onderkomen nodig, zoals een geïsoleerde kennel. Daarnaast komen natuurlijk nog de kosten wat het houden en verzorgen van Banduh.


Nippon Inu heeft een flinke bijdrage kunnen doen, helpt u ook mee?
Hier vindt u de Go Fund Me actie: https://www.gofundme.com/f/wmdbc-noodopvang-voor-banduh

U mag ook rechtstreeks naar Safe Haven Rescue overmaken via rekeningnummer NL67RABO 0105953016 t.n.v "B. Arends Safe Haven".

Wij en vooral Banduh zullen u dankbaar zijn.

Nieuwsitems uitgebracht door de Raad van Beheer.

De uitslagen worden gepubliceerd vanaf officiële bronnen zoals het tentoonstellingssecretariaat of de Raad van Beheer. Typefouten voorbehouden.