pdf Klik hier om als pdf te downloaden

 

Beste leden,

Op de Algemene Leden Vergadering van de Raad van Beheer die op 5 september 2020 plaats gaat vinden, zullen er stukken ter goedkeuring voorgelegd worden die voor de fokkerij van belang zijn. Tot op heden zijn het concept voorstellen die gewijzigd kunnen worden aan de hand van de binnengekomen reacties, alvorens het definitieve voorstellen gaan worden. 

Als u interesse in deze materie heeft kunt u de stukken lezen via onderstaande link. Ook kunt u ons uw opmerkingen of vragen toe te sturen, zodat wij dat mee kunnen nemen in een reactie naar de Raad van Beheer. 
Graag ontvangen wij uw reactie vóór zondag 26 juli, zodat wij voor 1 augustus onze input naar de Raad van Beheer kunnen verzenden.

In de bijlage vindt u de conceptvoorstelen:
-Aankeuring look-a-likes
-Voorstel tot verminderen van epilepsie bij rashonden
-Ouderschapscontrole van STR markers naar SNP markers

Alvast hartelijk dank voor uw interesse en bijdrage!

https://www.houdenvanhonden.nl/concept-gezondheidsbeleid

Op 27 juni jongstleden is op onze Algemene Leden Vergadering unaniem besloten om het Verenigings Fok Reglement van de American Akita te wijzingen.
Ook bij dit ras zal, zoals bij onze andere rassen al het geval is, de test op Patella Luxatie verplicht worden voor ouderdieren alvorens zij voor de fokkerij worden ingezet.

De datum van ingang zal, na goedkeuing van de Raad van Beheer, gepubliceerd worden in ons clubmagazine van september 2020.

De notulen van deze vergadering vindt u HIER.
U dient hiervoor lid te zijn van onze vereniging en ingelogd te zijn op onze website. Als u nog geen account heeft kunt u zich HIER registreren.

Leukstehond13 september 2020
Dogcenter Zaltbommel, Jan Stuversdreef 4, Kerkwijk.
Aanvang: 10.00 uur.

Ribbon


KAMPIOENSCHAPS CLUBMATCH, 13 september 2020
Dogcenter Zaltbommel, Jan stuversdreef 4, Kerkwijk. (buiten show)

Met (dubbel) CAC en titel "Clubwinnaar 2020"

AMERICAN AKITA LAYA

Laya is een teef van 4.5 jaar oud waar een nieuwe eigenaar voor wordt gezocht.


Nu er versoepelingen zijn van de corona maatregelen, hebben ook de ECVO oogartsen besloten voorzichtig de ECVO oogonderzoeken te hervatten, uiteraard wel onder de nodige voorwaarden.

Bij het ECVO screenings onderzoek zal er rekening gehouden moeten worden met de algemeen geldende regels, zoals de uitgebreide hygiënemaatregelen, het 1.5 m afstand bewaren en het beperken van het aantal contacten.
Dit betekent dat het ECVO-oogonderzoek onder voorwaarden zal worden uitgevoerd.
Afhankelijk van de ruimtelijke en personele mogelijkheden van de diverse klinieken, waar het ECVO-onderzoek wordt uitgevoerd, kunnen de beperkende maatregelen en de datum waarop de onderzoeken worden hervat verschillen. De betreffende kliniek zal u van deze coronamaat-regelen en -beperkingen op de hoogte stellen.

U zult begrijpen dat door deze maatregelen het nog niet mogelijk is om het “normale” aantal ECVO-oogonderzoeken uit te voeren. Dit betekent dat we u vragen om kritisch te kijken welk oogonderzoek nodig is en welk oogonderzoek nog kan wachten. Hoe beter we de voorzichtige start laten verlopen, hoe sneller het aantal ECVO-oogonderzoeken weer verhoogd kunnen worden. Want ook de ECVO artsen hopen u zo snel mogelijk weer normaal van dienst te kunnen zijn!

Auteur: Raad van Beheer

Nieuwsitems uitgebracht door de Raad van Beheer.

De uitslagen worden gepubliceerd vanaf officiële bronnen zoals het tentoonstellingssecretariaat of de Raad van Beheer. Typefouten voorbehouden.