Het bestuur van de FCI heeft de aanvraag van de BRFC (Bulgaarse Republikeinse Kynologische Federatie) tot beëindiging van het volledig lidmaatschap van de FCI aanvaard (Ex.48/08.11.2021) met ingang van 1 januari 2022.

Vanaf 1 januari 2022 heeft dit voor pupkopers/fokkers de volgende consequentie:
Een import registratie in het NHSB van in Bulgarije geboren pups is, conform eerdere mededelingen van de FCI, gedateerd 12-08-2021 en 20-09-2021, niet meer mogelijk vanaf 1 januari 2022.