Op 18 juni 2022 vond de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer plaats waar een initiatiefvoorstel van Nippon Inu werd behandeld en ter stemming werd gebracht.
Dit initiatiefvoorstel diende er toe om binnen de vereniging Raad van Beheer een correcte, door de Algemene Vergadering vastgestelde, gedragscode te verwezenlijken.

Dit houdt in dat de leden voor de AV die gehouden wordt in december 2022 voorstellen in kunnen dienen die betrekking hebben op deze gedragscode, zodat er een gedegen code komt die toeziet op het onder andere voorkomen van belangenverstrengelingen, integriteitsschendingen en de afhandeling daarvan.

Aangezien het bestuur van Nippon Inu vanwege het jubileumevenement niet op deze AV aanwezig kon zijn, danken wij de afgevaardigden van de verenigingen die ons initiatiefvoorstel bepleit hebben.

Initiatief2022 1

 

 

 

 

 

 

Initiatief 2 2022Initiatief 3 2022Initiatief 4 2022