Belangrijk bericht van Laboklin betreffende de DNA test Amolegenisis Imperfecta. ❗️
Respect voor de fokker die deze informatie met ons deelde en de gewijzigde uitslagen van zijn honden aan ons door gaf. 
-----------------------------------------------
Als gevolg van discrepanties tussen de amelogenesis imperfecta (AI) genotypes die we onlangs hebben ontdekt, hebben wij interne hertesten gestart voor de monsters die wij reeds op AI hadden getest om deze discrepanties te onderzoeken.
 
Door deze hertesten hebben we ontdekt dat monsters met een slechtere monsterkwaliteit wel specifieke vermenigvuldiging voor het wildtype allel hadden in de momenteel gebruikte testroutine, maar niet voor het 'AI-allel'. Deze procedure voor AI-tests is in juli 2021 in ons laboratorium gewijzigd met een gecontroleerd en begeleid proces dat werd uitgevoerd volgens onze hoge kwaliteitsnormen (DAKKS-accreditatie). Desondanks hebben wij bij onze momenteel uitgevoerde hertesten vastgesteld dat dragers (N/AI) soms niet correct konden worden gedetecteerd, omdat het signaal voor het gemuteerde AI-allel te zwak was in vergelijking met het signaal voor het wildtype allel. Helaas heeft dit voor sommige monsters geleid tot onjuiste N/N-resultaten.
 
Als gevolg van dit probleem hebben wij nu een geoptimaliseerd testsysteem opgezet dat correct werkt, ook voor monsters met een lage monsterkwaliteit. Wij hebben alle monsters die wij in het afgelopen jaar voor de AI-analyse hebben ontvangen en het genotype N/N hadden, opnieuw getest met de nieuwe testprocedure.
 
Helaas heeft dit ook gevolgen voor een aantal monsters die door u zijn langsgebracht bij ons en zijn een aantal resultaten veranderd van 'vrij' N/N in 'drager' N/AI.
 
----------------------------------------------
Alle eventuele nakomelingen van de honden die in plaats van vrij toch drager zijn mogen bij Laboklin kosteloos worden getest voor AI onder vermelding van de code LG220720 en het stamboombewijs van de pups.