13 september 2020, Dogcenter Zaltbommel

Ondanks alle maatregelen in verband met COVID-19 hebben wij alsnog onze Kampioenschaps Clubmatch kunnen organiseren.
Er werden 102 honden gekeurd onder prachtige weersomstandigheden.

De Best in Show titel ging dit jaar naar de Akita:
TSUKIHIME GO TENSHI KENSHA van C. Beckers

Naar aanleiding van de AV van 5 september jl. treedt er vanaf 7 september a.s. weer een nieuw Kynologisch Reglement in werking. Hierbij in het kort een overzicht van de wijzigingen:

  • Voorstel reparatie herziening tuchtrecht (hoofdstuk VI KR en Procesreglement Tuchtrecht), incl. voorstel tot aanpassing artikel I.4 KR
  • Voorstel tot aanpassing artikel IV.46 KR – IPO naar IGP (incl. artikelen V.46A, V.49A en V.50 KR)          
  • Voorstel tot aanpassing artikel V.1 KR (inenten honden) 
  • Voorstel tot aanpassing artikel IV.100 KR (uitbreiding mogelijkheden KCM) 

U kunt het reglement HIER inzien.

Beste leden,

Op de Algemene Leden Vergadering van de Raad van Beheer die op 5 september 2020 plaats gaat vinden, zullen er stukken ter goedkeuring voorgelegd worden die voor de fokkerij van belang zijn. Tot op heden zijn het concept voorstellen die gewijzigd kunnen worden aan de hand van de binnengekomen reacties, alvorens het definitieve voorstellen gaan worden. 

Op 27 juni jongstleden is op onze Algemene Leden Vergadering unaniem besloten om het Verenigings Fok Reglement van de American Akita te wijzingen.
Ook bij dit ras zal, zoals bij onze andere rassen al het geval is, de test op Patella Luxatie verplicht worden voor ouderdieren alvorens zij voor de fokkerij worden ingezet.

De datum van ingang zal, na goedkeuing van de Raad van Beheer, gepubliceerd worden in ons clubmagazine van september 2020.

De notulen van deze vergadering vindt u HIER.
U dient hiervoor lid te zijn van onze vereniging en ingelogd te zijn op onze website. Als u nog geen account heeft kunt u zich HIER registreren.

Leukstehond13 september 2020
Dogcenter Zaltbommel, Jan Stuversdreef 4, Kerkwijk.
Aanvang: 10.00 uur.

Ribbon


KAMPIOENSCHAPS CLUBMATCH, 13 september 2020
Dogcenter Zaltbommel, Jan stuversdreef 4, Kerkwijk. (buiten show)

Met (dubbel) CAC en titel "Clubwinnaar 2020"

Nieuwsitems uitgebracht door de Raad van Beheer.

De uitslagen worden gepubliceerd vanaf officiële bronnen zoals het tentoonstellingssecretariaat of de Raad van Beheer. Typefouten voorbehouden.