De NIPPON INU behartigt de belangen van de rassen:
Akita, American Akita, KishuShiba en Shikoku.

banner-rassen2

In samenwerking met de leden zetten wij ons in om de doelstellingen, zoals deze verwoord zijn in onze statuten, te realiseren.

  • De instandhouding van de rassen Akita, American Akita, Kishu en Shiba.
  • De bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot deze rassen behorende honden in het algemeen en het bestrijden van erfelijke gebreken binnen deze rassen in het bijzonder.
  • Het bevorderen van het contact tussen fokkers onderling en tussen fokkers en liefhebbers.

fundamenten

nieuw
omdat verschillende inzichten vragen om verschillend beleid.

vernieuwend
in het feit, dat NIPPON INU zich profileert als een platform van liefhebbers, maar daaraan gekoppeld alle moderne technieken om eerlijkheid, openheid en respect voor elkaar zo perfect mogelijk te maken, met voor alle leden ruimte voor persoonlijke inbreng.

vooruitstrevend
in het gedachtengoed fokkerij, waarbij populatie-en gezondheidsonderzoeken continu getoetst zullen worden aan de in de fokreglementen opgestelde eisen en dus waar nodig aangepast.

behoudend
gericht op onze rassen, waarbij wij met eerlijke fokkerij een goede toekomst willen veiligstellen.

clubmagazinecover-voor2012-1

Als lid van onze vereniging zult u vier maal per jaar ons clubmagazine thuisgestuurd krijgen wat gemiddeld 52 pagina's zal bevatten, volledig in kleur afgedrukt.
In het magazine treft u onder andere informatie aan over onze rassen en interessante artikelen.


Een clubmagazine zou geen clubmagazine zijn als daar geen verhalen en foto's van leden in zouden staan. Wij zien de bijdragen van onze leden van harte tegemoet, uw foto's en artikelen kunt u naar onze redactie zenden.

evenementen

Jaarlijks zal NIPPON INU een Kampioens Clubmatch organiseren met CAC.
Aanvullend zullen er nog meer evenementen georganiseerd worden waar leden met hun honden elkaar kunnen treffen.
Op deze evenementen zult u fijn bezig kunnen zijn met uw Japanse hond(en) en ervaringen kunnen uitwisselen met andere eigenaren.
Voor leden zullen deze evenementen gratis zijn of met een korting, afhankelijk van het evenement.
De evenementen zijn bijvoorbeeld:

  • Jonge honden-dagen 
  • Wandelingen
  • Doe-dagen
  • Lezingen

 

website

Op onze informatieve website zult u altijd actuele informatie aantreffen over de kynologie in het algemeen, en onze rassen in het bijzonder. 

Leden hebben toegang tot extra pagina's met informatie op onze website.

 

nieuwsbrief
clubwinkel

Regelmatig verzenden wij aan leden en belangstellenden een nieuwsbrief met allerhande nieuws en
wetenswaardighedenen. U ontvangt deze op het door u opgegeven mailadres, mits u zich hier voor op heeft gegeven. 

 

clubwinkel

De clubwinkel is aanwezig op verschillende evenementen en altijd te vinden op NIPPON INU evenementen.
Hier wordt informatie gegeven over de vereniging en onze aangesloten rassen.
Ook worden er in de clubwinkel al uitgegeven magazines, ras- en Japan gerelateerde artikelen, etc. verkocht. Deze zijn ook online te bestellen.

De vereniging is opgericht op 2 december 2011, waarna zij op 15 april 2012 erkend is door de Raad van Beheer.

Mocht u nog vragen hebben over onze vereniging, onze activiteiten, of het lidmaatschap, kunt u contact opnemen met ons.