pdf Klik hier om als pdf te downloaden

Bestuursbesluiten in verband met corona:

Maximale dekleeftijd teef:
Mocht u een nest hebben willen fokken met een teef waarvan de gezondheidsuitslagen nog niet voorhanden of verlopen waren tijdens de periode waarbinnen het niet mogelijk was om uw teef te laten testen op erfelijke afwijkingen en is uw teef ondertussen de leeftijd van 8 jaar gepasseerd als dat wel weer mogelijk is, kunt u dispensatie aanvragen bij het bestuur. Deze dispensatie dient voorafgaand aan de dekking aangevraagd te worden.

Tentoonstellingsuitslagen:
Als uw teef/reu voldoet aan de gezondheids- en welzijns eisen, maar nog één of twee tentoonstellingsuitslagen nodig heeft, zal deze dekmelding door het bestuur geaccordeerd worden. 
Op het moment dat tentoonstellingen weer doorgang kunnen vinden zal door het bestuur een redelijke termijn gesteld worden waarbinnen de tentoonstellingsuitslagen alsnog behaald kunnen worden. Met deze termijn wordt rekening gehouden met het weer in conditie komen van de teef na het nest, en het aantal tentoonstellingen welke in dat tijdsbestek plaats zullen vinden. 

Voor dekkingen die plaatsvinden ná 7 juni 2020, waarbij van reu of teef geen tentoonstellingsuitslagen aanwezig zijn, wordt een *geldige uitslag van de Nippon Inu Digital Dogshow gevraagd om in aanmerking te komen voor pupinfo.

* Geldig keurverslag is keurverslag met tekst: "Dit keurverslag kan gebruikt worden als geldig keurverslag voor Nippon Inu"
Slechts 1 geldig keurverslag kan gebruikt worden om een officiële kwalificatie te vervangen.