Het nieuwe Besluit Gezelschapsdieren, dat valt onder de Wet dieren die per 1 januari 2013 van kracht is geworden, heeft als doel regels te stellen voor de bedrijfsmatige handel, fok en opvang van huisdieren, in dierenwinkels en groothandel, bij fokkers en in pensions en asielen. In artikel 19 van het besluit staat dat voorkomen moet worden dat ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten worden doorgegeven. Voortplanting moet op natuurlijke wijze plaatsvinden en er mag niet gefokt worden op uiterlijke kenmerken die schadelijke gevolgen hebben voor welzijn en gezondheid van de dieren. 

Op 11 juni 2013 werd er in de kamer gestemd over een motie die ingediend werd om het besluit aan te passen en ook te laten gelden voor hobbyfokkers. Een meerderheid van de kamer stemde er mee in. De motie moet nog wel tot wet verheven worden.

pdf KLIK HIER om het Besluit Gezelschapsdieren als pdf te downloaden