Vanaf 1 januari 2013 word er door de buitendienstmedewerkers van de Raad van Beheer bij het chippen van een nest of een andere dienst, steeksproefsgewijs, een locatiecontrole uitgevoerd.

Vanzelfsprekend dient zo'n controle te voldoen aan een aantal regels en eisen.

Indien er omstandigheden zijn die het welzijn of de gezondheid van het nest in gevaar brengen wordt er automatisch melding gemaakt bij de Inspectie Dienst die verantwoordelijk is voor de handhaving van de wettelijke regels en opsporingsbevoegdheid heeft.