Vanaf 1 januari 2023 is het nieuwe Handboek Statuten en Reglementen geldig.

De geel gearceerde delen zijn nieuw toegevoegde dan wel gewijzigde bepalingen.

pdf Klik hier om als pdf te downloaden