Sinds 1 februari 2011 geldt als aanvullende maatregel op de gedragscode voor keurmeesters dat zij op hondententoonstellingen moeten keuren naar de zogenaamde Ras Specifieke Instructies RSI. Hierin staan specifieke richtlijnen voor het keuren van bepaalde hondenrassen bezien in het licht van gezondheid, gedrag en welzijn.

Van exterieurkeurmeesters wordt verwacht dat zij aandacht besteden aan enkele problemen die in alle rassen kunnen voorkomen. Honden die deze problemen in meer of mindere mate vertonen dienen bij voorkeur met een GOED beoordeeld te worden en kunnen in elk geval nooit meer dan de kwalificatie ZEER GOED krijgen. Zij mogen zeker nooit voor een kampioenschapsprijs in aanmerking komen.

 


Document niet leesbaar? Download PDF